захиалга

хүлээн авах хэлбэр

Бүртэлийн дугаар
(дахин ирж буй тохиолдолд)
Өвчтний нэр
хүйс Эр Эм
Төрсөн он сар
Улс
Паспортны дугаар
Даатгалын газрын нэр
Хэл
Солонгос дахь хаяг
Өөрийн улс дахь хаяг
Солонгост холбогдох дугаар Гэрийн дугаар :
Гар утас :
факс : и-мэйл :
Шаардлагатай үед холбогдох дугаар нэр :
өвчтөнтэй хамаарах байдал :
утасны дугаар :
Шинж тэмдэг илэрсэн үе
шинж/шаардлагатай эмчилгээ

Лавлагаа

  • Хэрэв танд асуулт байгаа үед дараах дугаар луу холбоо барина уу.
  • Утас: 82-2-2650-5890
  • И-мэйл: int@eumc.ac.kr
  • Факс: 82-2-2648-5890