Эмэгтэйчүүдийн Хавдар судлалын эмнэлэг

Ева Эмэгтэйчүүдийн Хавдар судлалын эмнэлэг
Солонгосын эмэгтэйчүүдийн хорт хавдрын эмчилгээний төлөөлөл больёТүргэн шуурхай үйлчилгээний тогтолцоо, эмэгтэйчүүдэд ээлтэй эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээгээр ялгарсан амжилт

Хамгийн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжийг нэвтрүүлж , гадаадын үйлчлүүлэгчдийг тоог өсгөх

Дотооддоо ганцхан эмэгтэйчүүдийн харъяа Ева эмэгтэйчүүдийн их сургуулийн Эрүүл мэндийн төв нь эмэгтэй судлал, эмчилгээний салбард хуримтлагдан ирсэн давуу талаа ашиглан эмэгтэйчүүдийн хорт хавдрыг дэмжих зорилгоор 2009 оны гуравдугаар сард Ева эмэгтэйчүүдийн хорт хавдрын эмнэлгийн ялгарсан эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний систем болон эмэгтэйчүүдийн сэтгэлийг тооцоолон эмэгтэйд ээлтэй эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээгээр эмэгтэйчүүдийн хорт хавдартай өвчтөнгүүдийн сэтгэлд нийцсэн шилдэг бренд болсон.

Хөхний хорт хавдар бамбай булчирхайн хорт хавдрын төв, эмэгтэйчүүдийн хавдар судлалын төв гэсэн 2төвийг удирдаж байгаа Идэ эмэгтэйчүүдийн хорт хавдрын эмнэлэгийн хамгийн сүүлд хийсэн судалгааны үр дүн нь нийт хорт хавдарын мэс заслын тоо нь нээлтээ хийсэн өнгөрсөн 2009 оны гуравдугаар сараас 5дахин нэмэгдэн ялангуяа хөхний хорт хавдар бамбай булчирхайн хорт хавдрын төвийн мэс заслын тоо 7дахин , эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэгсдийн тоо 8.6 дахин нэмэгдсэн байна. Үүнээс гадна бусад эмнэлэгт хорт хавдар оношлогдсон өвчтөний тоо 4дахин нэмэгдсэн.

Энэ нь хорт хавдар оношлогоо хийлгэсний дараа нэг долоо хоногийн дотор мэс засал юм уу эмнэлэгт ирж тэр өдрөө эмчилгээ шинжилгээ хийж өгөх нэг цэгийн үйлчилгээ ба өөр эмнэлэгт хорт хавдраар оношлогдсон өвчтөнд тэр өдөртөө бүртгэн шинжилгээ авах нонстоп зэрэг түргэн шуурхай ая тухтай эмнэлгийн үйлчилгээг үзүүлснээр "Идэ эмэгтэйчүүдийн хорт хавдрын эмнэлэг өөр юмаа" гэсэн ойлголтыг суулгаж өгөх юм.

Мөн дотоодын хамгийн анхны эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн шинжилгээг эрэгтэйчүүдийнхээс ялгаж тусдаа хийж байгаа ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ/ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙЖРУУЛАХ ТӨ, эмэгтэйчүүдийн хавдрын өвчтний онцгой эрх, тасагт хэвтүүлж эмчлэх зэрэг эмэгтэйчүүдийн хаврын өвчтний төлөө ялгаатай үзлэгийн тоног төхөөрөмж ч бас үйлчлүүлэгчдээс сайн үнэлгээ авч байна. Ялангуяа тасагт хэвтүүлж эмчлэж байгаа нь зочид буудлын хэмжээнд тав тухтай тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээг агуулсан шилдэг тасагт хэвтүүлж эмчлүүлэхээр бусад тасагт ч хэвтсэн өвчтөн тус бүр хөргөгч, утас зэргийг суурьлуулсан бөгөөд тасгийн цонх координатор 2ыг байрлуулж тус бүрт өвчтний байдал, эмийн жорын агуулга, шинжилгээ, болон чиглэсэн эмчилгээний төлөвлөгөө зэргийг 1:1 маягийн үйлчилгээгээр дамжуулан дэлгэрэнгүй мэдэгдэж үүнийг ерөнхий холбогдогч өвчтөнгүүдийн таагүй сэтгэгдэл болон тухгүй байдлыг хөнгөвчилж байна. Үүний зэрэгцээ эмнэлэгт хэвтсэн өвчтөнгүүдийн даван туулах ёстой төвөгтэй байдлын явцыг анхааралтай хялбаршуулж тасагт хэвтүүлэх хооронд ерөнхий үндсэн даатгалын хариуцагч гэдгийг үндэслэн эмнэлэгт хэвтэх, гарах үйл явцын нэгдсэн системээр нэг дор шинжилгээ болон захиалга, хадгалалт хүртэл нэг цэгийн үйлчилгээгээр зохицуулах ба тасаг дотор даатгалын ярилцлага болон тус бүрийн засаг захиргааны байгууламжийн үйлчилгээ хүртэл авч болох бөгөөд өвчтөн болон хамгаалуулагчийн тав тухтай байдлыг чиглэн ажиллаж байна.

Үүний зэрэгцээ сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологи нийлүүлэн хавдрын үзлэг эмчилгээний тодорхой байдал өндөрсөж өвчтөнгүүдийн итгэлийг олж байна. 2010 оны 11 сарын дотоодын хамгийн анхны, Азийн 2дугаарт нийлүүлсэн хамгийн дэвшилтэт зурггийн үзлэгийн төхөөрөмж “128 channel PET-CT(хос электрон төхөөрөмж)” болон өнгөрсөн жилийн 12 сараас ашиглалтанд орсон хамгийн сүүлилйн үеийн хавдрын эмчилгээний төхөөрөмж ашиглалтанд орсон хамгийн сүүлилйн үеийн хавдрын эмчилгээний төхөөрөмж “Trilogy” оруулж хамгийн дэвшилтэт хөхний хавдрын төхөөрөмж болох “Дижитал 3 төрлийн мамограф” Давинчи робот, хөхний гамма скен зэрэг дэвшилтэт төхөөрөмжүүдийг нийлүүлэн үйл ажиллагаа явуулж байна.

Үүнтэй хамт хөхний хавдрын хүрээний хамгийн сайн анагаахын эмчилэгээтэй Солонгосыг давж глобал эмнэлэгээр хөгжиж байна. 2011 оны 7 сар JCI батламж авсны дараа эмэгтэйчүүдийн үзлэгийн салбарт давуу талыг давуу талаараа гадаад үйлчлүүлэгчдийг татаж идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулсны үр дүнд Монгол, Хятад, Орос, АНУ, Ойрхи Дорнодын улс орнуудаас гадаад өвчтөн маш хурдан нэмэгдэж байна.